Wskaźniki

- Łączna moc zainstalowana kotłowni: 30,425 MW
- Łączna moc zamówiona przez odbiorców: 21,290 MW (stan na 01.01.2017)
- Sprzedaż ciepła odbiorcom w 2016 roku:113 197 GJ
- Liczba kotłowni: 3, w tym: ogrzewane węglem: 2  , ogrzewane gazem ziemnym GZ-50: 1
- Łączna długość sieci ciepłowniczej: 6,9 km
- Nośnik ciepła: woda grzewcza
- Liczba zatrudnionych w Przedsiębiorstwie: 31 osób.

Tags: