Struktura

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach jest przedsiębiorstwem, którego głównym zadaniem jest  zapewnienie ciepła mieszkańcom Obornik. PEC Oborniki sp. z o.o. jest własnością ENEA Wytwarzanie S.A. Kierowaniem sprawami spółki i podejmowaniem decyzji dotyczących działalności spółki (zgodnie z umową spółki) zajmuje się  Zarząd. Pracę Zarządu kontroluje Rada Nadzorcza, która opiniuje decyzje podejmowane przez Zarząd. W skład Rady Nadzorczej wchodzą przedstawiciele udziałowców . W spółce działa także Związek Zawodowy reprezentujący interesy pracowników.

Tags: