Władze Spółki

Władzami Spółki są :

Zgromadzenie Wspólników :

- ENEA S.A. - 13 156 udziałów ( po 500 PLN) - 99,93 %

- GMINA OBORNIKI- 9 udziałów ( po 500 PLN) - 0,07 %

Rada Nadzorcza Spółki :

- Przewodnicząca - Monika Bończyk

- Sekretarz - Tomasz Błaszyk

- Członek - Arletta Gaertner

- Członek - Zdzisław Wojtak

- Członek - Janusz Kubiak

Zarząd Spółki:

- Prezes Zarządu - Maciej Bieniek