Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach
AktualnościCennik

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w informacji nr 9/2023 opublikował maksymalne stawki opłat za ciepło stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
W zakresie sprzedaży ciepła odbiorcom, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, dla każdej grupy taryfowej w danym systemie ciepłowniczym, wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło nie mogą przekroczyć stawek, stosowanych w dniu 30 września 2022 r. w tym systemie, powiększonych o 40 %.
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że na chwilę obecną Taryfa dla Ciepła w Obornikach pozostaje bez zmiany, ponieważ Spółka posiada Taryfę niższą niż maksymalnie dopuszczona do rozliczeń z odbiorcami.