Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach
O firmie

Struktura

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach jest przedsiębiorstwem, którego głównym zadaniem jest zapewnienie ciepła mieszkańcom Obornik. PEC Oborniki sp. z o.o. jest własnością ENEA S.A. Kierowaniem sprawami spółki i podejmowaniem decyzji dotyczących działalności spółki (zgodnie z umową spółki) zajmuje się Zarząd. Pracę Zarządu kontroluje Rada Nadzorcza, która opiniuje decyzje podejmowane przez Zarząd. W skład Rady Nadzorczej wchodzą przedstawiciele udziałowców. W spółce działa także Związek Zawodowy reprezentujący interesy pracowników.

Władzami Spółki są :
Zgromadzenie Wspólników :
– ENEA S.A. – 13 156 udziałów ( po 500 PLN) – 99,93 %
– GMINA OBORNIKI- 9 udziałów ( po 500 PLN) – 0,07 %
Rada Nadzorcza Spółki :
– Przewodnicząca – Monika Bończyk
– Sekretarz – Tomasz Błaszyk
– Członek – Arletta Gaertner
Zarząd Spółki:
– Prezes Zarządu – Maciej Bieniek