Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach
O firmie

Historia

Geneza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Obornikach sięga początku ostatniej dekady ubiegłego wieku. W wyniku wydzielenia i odłączenia od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 1 listopada 1991 roku powstało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Obornikach. Działające początkowo jako przedsiębiorstwo państwowe, wkrótce zostało skomunalizowane i przekazane Miastu i Gminie Oborniki. 29 grudnia 1993 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową spółkę prawa handlowego, w której 100 procent udziałów posiada Miasto i Gmina Oborniki. Od tego momentu działa jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Obornikach. W dniu 11.12.2008 inwestorem strategicznym została ENEA S.A. obejmując pakiet większościowy czyli 87.99 % udziałów. PEC Oborniki stał się elementem GRUPY ENEA. Początki przedsiębiorstwa były bardzo trudne, tym bardziej, że było ono tworzone zupełnie od podstaw, bez pomocy zewnętrznej, gotowych rozwiązań i doświadczeń. Udało się jednak osiągnąć znakomite efekty, głownie dzięki zaangażowaniu i bardzo dobrej współpracy kierownictwa oraz pracowników. Z dniem powołania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Obornikach, produkcja ciepła odbywała się w siedmiu kotłowniach węglowych, zlokalizowanych na terenie miasta Oborniki (przy ul. Wybudowanie, ul. Lipowej, ul. Łazienkowej, ul. Armii Poznań, ul. Kopernika oraz dwóch kotłowniach przy ul. Młyńskiej). Zarząd przedsiębiorstwa stawiana bezpieczeństwo i nowoczesność. Kotłownie przy ul. Młyńskiej oraz ul. Kopernika zostały zlikwidowane, a ich odbiorcy zostali przyłączeni poprzez sieć cieplną do kotłowni przy ul. Lipowej. Od 1 stycznia 2004 roku Przedsiębiorstwo powiększyło się o nowo wybudowaną kotłownię gazową K-7 w Obornikach przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Od 1 stycznia 2005 roku przedsiębiorstwo wytwarza ciepło w kolejnych nowych kotłowniach: K-10 przy ul. Starorzecznej i K-11 przy Rynku. W roku 2007 zakupiono nowe źródło w Obornikach ul. Łukowska trzy kotły WR 5 do której w roku 2013 podłączono kotłownię przy ulicy Lipowej ( K-2) co umożliwiło jej likwidację.