Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Obornikach
O firmie

Działalność

Działalność

Podstawowym rodzajem działalności Przedsiębiorstwa jest produkcja i dostarczanie ciepła dla swoich odbiorców. Produkcja ciepła odbywa się w kotłowniach zlokalizowanych w Obornikach. Początkowo przedsiębiorstwo posiadało przejęte przestarzałe kotłownie węglowe; z czasem rozwijało się, przejmując lub budując kolejne i modernizując już posiadane. Produkcja i przesył ciepła są prowadzone zgodnie z otrzymanymi koncesjami, pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorstwo zajmuje się także obsługą i zarządzaniem kotłowniami na zlecenie odbiorców zewnętrznych. Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera swoja działalność Przedsiębiorstwo jest Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037). Ustawa ta reguluje zasady tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Drugim, równie ważnym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami), która reguluje prawa i obowiązki przedsiębiorstw energetycznych, w tym ciepłowniczych. . W dniu 11.02.2002 r. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 000088403. Wysokość kapitału własnego spółki wynosi 6 582 500 zł. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, przedsiębiorstwo musi uzyskać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z produkcją energii, w tym ciepła. Przedsiębiorstwo stosuje się również do szeregu innych akrów normatywnych dotyczących działalności gospodarczej, jak i aktów dotyczących ściśle działalności ciepłowniczej.